november, 2018

18nov10:00 am12:30 pmSunday Worship Service

21nov7:00 pm8:30 pmWednesday Night Bible Study

22nov9:00 am1:00 pmLifeOutreach Thanksgiving Meal Service

25nov10:00 am12:30 pmSunday Worship Service

28nov7:00 pm8:30 pmWednesday Night Bible Study